Yasuhiro y Mitsuyoshi Saito sensei.

Yasuhiro y Mitsuyoshi Saito sensei. DEFINITIVAMENTE EL MEJOR AIKIDO DEL MUNDO.#Aikido #Elmejoraikidodelmundo #Shinshinaikido #aikidoiwama. Créditos a quién correspondaComentarios