Hitohira Saito sensei.. Aikido Mendoza

Hitohira Saito sensei. El mejor Aikido del mundo.#Aikido#Elmejoraikidodelmundo #Shinshinaikido #aikidoiwama. Créditos a quién corresponda


Comentarios