Aikido Iwama Mendoza - O`sensei y Morihiro Saito sensei


Comentarios